HR-System - tilpasset din organisation!

Et HR-System fra Xafir er tilpasset din organisations unikke mål og er bygget på din organisations strategi. Du yder en bedre service til lederne. Medarbejderne oplever større mening med deres arbejde.

Alle HR-opgaver i ét system!

Xafirs systemer favner alt fra administrative processer til strategiske og udviklingsrettede processer. Du skal bare fokusere på HR - Vi klarer alt det tekniske!

Cloud-løsning med fokus på netop jeres behov

Alle ydelser er kendetegnet ved fleksible cloud-løsninger, der integrerer kompetenceudvikling, personlige mål og belønning med henblik på at skabe sammenhæng mellem virksomhedens strategi og den daglige adfærd hos de ansatte.

Vi hjælper HR-ansvarlige med at skabe unikke resultater, der kan mærkes på bundlinjen!

Seneste nyheder

DanDomain vælger Xafir

DanDomain vælger Xafir og Sympa HR

KA-samarbejde

Kristelig Arbejdsgiverforening indgår samarbejde med Xafir og Sympa HR

Xafir Kursusadministration

Xafir Kursusadministration er et effektivt værktøj til dig, der har brug for at holde samling på interne og eksterne kurser. Klik på læs mere for at komme til artiklen.

Tilpasset jeres behov

Vi leverer unikke HR-systemer, der bygger på velafprøvet teknologi. De tilpasses kundens processer, sprogbrug, farvevalg og design. Systemet bliver hurtigt adopteret og opfattet som kundens eget. Det integreres derfor nemt i de eksisterende arbejdsgange.


Procesunderstøttende design

Et HR-system er ikke blot et avanceret registreringssystem. Vi designer interaktionen med systemet efter den proces, det skal understøtte. Dette betyder, at brugeren bliver taget ved hånden og kun skal tage stilling det, der er relevante nu og her. Kompleksitet og udformning er fuldt ud bestemt af hensynet til, det der gavner mest muligt.


Sikrer strategisk forankring

Vores ydelser er alle kendetegnet ved, at de meget præcist og konkret støtter organisationens strategiske mål. Projektet er ikke interessant i sig selv, det er blot et middel, der bidrager til, at vores kunder når målet.


Enkelt og brugervenligt

Vi udvikler enkle HR-systemer, med fokus på det, der virker i praksis. Den bedste brugeroplevelse opnås når brugeren ikke forvirres af overflødig og/eller forstyrrende funktionalitet. Det er vores ambition at designet skal være så intuitivt, at brugermanualer bliver overflødige.


Skal vi også hjælpe dig med at skabe sammenhæng mellem strategi og daglig adfærd hos de ansatte?

Vi har i mere end 15 år beskæftiget os med at hjælpe alle typer virksomheder med at sikre strategisk forankring af virksomhedens overordnede mål. Det styrker kulturen, skaber engagerede medarbejdere og resultater på bundlinjen.

Spørg bare vores kunder!

Vores kunder

Strategien er klar

Men er den kendt blandt alle i organisationen? Er målet for alle i sigte, og den kortlagte vej dertil bekendt af interessenterne. En tydelig strategi, den rette formidling samt kommunikationskanal kan lette, optimere eller endda minimere distancen til målet.

Mål effekten af din HR indsats

Afhængigt af indsatsområde kan det være helt eller delvist transparent hvor høj effekt indsatsen har givet, hvis nogen. Om man via rekruttering har fundet den rette medarbejder, er tydelig at afklare i betragtning af, om denne, efter prøveperioden er i stand til at løse hovedparten af de opgaver vedkommende blev ansat til. Andre HR indsatsområder er knap så gennemskuelige.

Få det bedste ud af dine medarbejdere

Er dine medarbejdere tilfredse, føler de sig udfordret, eller ligger organisationen inde med en ren guldgruppe af uudnyttede kompetencer og engagement der blot venter på at kunne gøre sit bidrag? Hvilke teknikker eller systemer kan benyttes for at udvide horisonten herom?