Fraværsregistrering

Udfordring

 • Hvordan holder vi styr på afholdt ferie?
 • Hvordan skaber vi overblik over fravær?
 • Hvordan laver vi enkelte sygestatistikker?
 • Hvordan inddrager vi medarbejderne i dette?

Som virksomhed er man forpligtet til at holde styr på afholdt ferie og restferie, og sygefravær spiller en stadig større rolle. Xafir Fraværsregistrering er et enkelt værktøj, som sikrer, at virksomhedens opgaver løses professionelt. Der findes ydermere diverse muligheder for at lave udtræk og danne relevante oversigter til brug i den fortsatte udvikling i virksomheden. Ferie- og fraværsregistrering kan give såvel medarbejder som HR og ledere et samlet overblik over fraværssituationen.

Funktionalitet

Med Xafir Fraværsregistrering kan man blandt andet:

 • Oprette ferieønsker
 • Indberette ferie, sygdom, barns 1. sygedag, ferie-fridag m.m.
 • Godkende og afvise ferieønske
 • Godkende og afvise fraværsindberetninger
 • Skabe dynamiske udtræk til analyser
 • Give HR og ledere overblik over fraværstyper i virksomheden

En medarbejders ferie-fri ønsker oprettes og venter derefter på godkendelse fra lederen:


Resultater

Xafir Fraværsregistrering sikrer en professionel håndtering, og der skabes samtidig et godt overblik over såvel den enkelte medarbejder som hele organisationen. Ved valg af selvbetjening kan medarbejderne selv tage aktiv del i opgaven.

Med Xafir Fraværsregistrering opnås:

 • Automatiserede godkendelsesforløb
 • Ressourceoptimering
 • Hurtigt overblik
 • Minimering af fejl
 • Overblik til at agere ledelsesmæssigt
 • Enklere administration af feriereglerne

Xafir Fraværsregistrering kan anvendes som selvstændigt værktøj, men kan også suppleres med andre Xafir produkter efter behov.