Kompetencestyring

Udfordringer

 • Hvordan sikrer vi, at den enkelte medarbejder har de rigtige kompetencer i forhold til organisationens strategi?
 • Hvordan skaber vi overblik over organisationens samlede kompetenceudviklingsbehov?
 • Hvordan målretter vi bedst vores uddannelsesaktiviteter, så de understøtter den overordnede strategi?

Xafirs kompetenceudviklingssystem er et værktøj, der understøtter vurdering og udvikling af organisationens kompetencer.

Alle medarbejdernes forskelligartede viden og kompetencer fra f.eks. erhvervserfaring, kurser og personlige interesser samles og struktureres, og det er muligt at udnytte og benytte den enkelte medarbejders viden og kunnen til din virksomheds fordel. Der kan derfor sammenkobles de strategisk vigtige kompetencer inddelt i funktionsområder på tværs af virksomheden i en mappestruktur, der gør det nemt og overskueligt at søge efter medarbejdere, der matcher specifikke kompetencer.

Ud fra kompetenceprofiler og udviklingsplaner kan de samlede uddannelsesaktiviteter målrettes efter den overordnede strategi. Dette gøres med henblik på, at de enkelte kompetencer skal medvirke til opnåelsen af organisationens samlede mål.

Funktionalitet

Med Xafirs kompetenceudviklingssystem kan man blandt andet:

 • Opstille kompetenceprofiler på baggrund af organisationens strategi
 • Evaluere medarbejderkompetencer
 • Skabe overblik over organisationens samlede udviklingsbehov
 • Tildele personlige og faglige kompetencer på organisatorisk-, afdelings- og individniveau

Resultater

Xafirs kompetenceudviklingssystem er meget mere end blot et registreringsværktøj. Der understøtter organisationens kompetenceudvikling i forhold til den overordnede strategi.

Xafirs kompetenceudviklingssystem fordre en målrettet anvendelse af uddannelsesbudgettet og sætter fokus på fælles kursusuddannelses- og træningsbehov. Samtidig giver det et bedre overblik over alle de tilgængelige kompetencer i organisationen og derfor et bedre beslutningsgrundlag, når uddannelsesbudgettet skal prioriteres.

 

 

 

Med Xafirs kompetenceudvikling opnås:

 • Bedre beslutningsgrundlag for målretning af uddannelsesaktiviteter
 • Større overblik over organisationens kompetencer og udviklingsbehov
 • Bedre udnyttelse af medarbejdernes potentiale
 • Bedre beslutningsgrundlag ved omrokeringer
 • Mere effektiv udnyttelse af uddannelsesbudgettet