Stamdata og administration

I Xafir Stamdata og administration samles og struktureres en lang række af organisationens vigtige, men ofte meget spredte og forskelligartede data. Xafir Stamdata og administration danner samtidig basis for HR-administration og de mest basale HR- processer, som en organisation har behov for.

Med Xafir Stamdata og administration har man muligheden for hurtigt at opnå et overblik over organisationens centrale HR informationer og stamdata.

Etableringen af Xafir Stamdata og administration gør det enklere at iværksætte nye HR-tiltag. Stamdata og administration kan dog benyttes uafhængigt af øvrige Xafir-produkter.

Udfordring

 • Hvordan sikres, at alle relevante HR-informationer lagres, vedligeholdes og synkroniseres på den meste hensigtsmæssige måde?
 • Hvordan skabes grundlaget for det fremtidige strategiske arbejde i organisationen?
 • Hvordan kan organisationen hurtigt og nemt få adgang til analyser, rapporter og dokumentation?

Funktionalitet

Efter at information og data er samlet og struktureret i Xafir Stamdata og administration, har HR-afdelingen en enkel og brugervenlig platform med følgende funktionalitet:


 • Præsentation og vedligehold af relevant information via intuitive brugergrænseflader
 • Oversigtssider med enkel og intuitiv søgning, filtrering og sortering af data
 • Søgninger, sorteringer osv. kan gemmes som faste oversigter for brugeren eller for alle i organisationen
 • Dynamiske rapporter, der altid indeholder nyeste og mest opdaterede data

Der er desuden mulighed for at danne diagrammer over f.eks. MUS forløbet i organisationen:


Resultater

Med Xafir Stamdata og administration som det samlende fundament for organisationens vigtige HR-relaterede data, opnås det bedste udgangspunkt for at træffe gode og kvalificerede beslutninger.


 • Hurtigt overblik over centrale nøgletal og KPI’er
 • HR har det nødvendige fundament, der skal til for at understøtte organisatoriske beslutninger, der baserer sig på faktuelle oplysninger
 • Gennemføre proaktive aktiviteter, da man hele tiden har ”fingeren på pulsen” i forhold til organisationen

Integration

 • Integreres med de mest almindelige centrale økonomi/ERP systemer. eks. SAP, Axapta mv.
 • Udveksler data med alle gængse formater - eksempelvis Access, SQL, Excel, Webservices m. fl.