Arbejdspladsvurdering (APV)

Xafir leverer

Xafir leverer fleksible softwareløsninger, der sikrer kunden en optimal it-understøttet ramme for processen.

Selve indholdet af undersøgelsen – herunder formulering af spørgerammer samt behandling af resultaterne – defineres og gennemføres af kunden selv (eller vha. eksterne konsulenter).

Xafir har flere samarbejdspartnere og vi hjælper gerne med at finde en passende konsulent.

Udfordring

 • Hvordan laver vi et målrettet APV arbejde, der giver mening?
 • Hvordan får vi overblik over resultaterne?
 • Hvordan sikrer vi gennemførelse, oprettelse af handlingsplaner og lovpligtig dokumentation?
 • Hvordan sikrer vi forankring og fortsat udvikling?

Den lovpligtige APV, der til tider opleves som tung og uden større værdiskabelse, har til formål at kortlægge en organisations fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Hvis der sker markante ændringer i arbejdsindhold eller arbejdsprocesser skal APV’en gentages – og som minimum hvert 3. år.

Med Xafir APV identificeres de vigtigste arbejdsmiljørelaterede faktorer for hvert funktionsområde i organisationen. Herved sikres det, at man når hele vejen rundt om organisationen, og at medarbejderne finder emnerne relevante.

Lederne i de forskellige enheder kan foruden resultaterne se sammenfattede svar og kommentarer fra medarbejderne. På den måde behandles emnerne “nede fra” i organisationen, så kun problemer, der ikke kan løses hvor de er opstået, når op til sikkerhedsorganisationen og evt. topledelsen. Ejerskabet for handlingsplanerne ligger hos de enkelte ledere og de samlede handlingsplaner udgives i APV-rapporter.

Funktionalitet

Med Xafir APV kan du:

 • Sikre nem og overskuelig gennemførelse af APV samt skabe overblik over svarprocenter og resultater
 • Opsætte en organisationsspecifik APV med eget layout
 • Oprette spørgeskemaer tilpasset funktionsområder
 • Oprette handlingsplaner med deadlines
 • Lave benchmarking på resultater fra tidligere år
 • Udgive APV-rapporter for funktionsområder, afdelinger og/eller hele organisationen
 • Sikre høje svarprocenter ved at udsende påmindelser

Resultater

Et forbedret arbejdsmiljø kræver at handlingsplanerne forankres i det daglige arbejde. Med Xafir APV vil APV-arbejdet opleves som værdifuldt med arbejdsmiljøgevinst og engagerede medarbejdere til følge.

Resultaterne kan eventuelt integreres i det årlige MUS-forløb. Dette kvalificerer APV’en betydeligt, og sikrer, at alle medarbejdere forholder sig aktivt til resultatet og bidrager til handlingsplanerne. Rapporten udgør herefter organisationens dokumentation til arbejdstilsynet.

Med Xafir APV er det muligt at benchmarke i forhold til resultater fra tidligere år og dermed vise organisationens evne til at udvikle sit arbejdsmiljø.

Xafir kan i samarbejde med interne/eksterne konsulenter tilbyde spændende vinkler på opbygning af surveys, analyse, bearbejdning og præsentation af resultater, samt udarbejdelse af handlingsplaner.