360° Lederevaluering

Xafir leverer

Xafir leverer fleksible softwareløsninger, der sikrer kunden en optimal it-understøttet ramme for processen.

Selve indholdet af undersøgelsen – herunder formulering af spørgerammer samt behandling af resultaterne – defineres og gennemføres af kunden selv (eller vha. eksterne konsulenter).

Xafir har flere samarbejdspartnere og vi hjælper gerne med at finde en passende konsulent.

Udfordringer

 • Hvordan sikrer vi os en grundig og nuanceret evaluering af lederne?
 • Hvordan skaber vi et solidt grundlag for den enkelte leders personlige udvikling?
 • Hvilket samlet billede tegner der sig af vores ledelsesmæssige performance?

Xafirs 360° lederevalueringsværktøj understøtter en af de mest grundige måder at foretage en kompetenceevaluering af ledere på. Den enkelte leder bedømmes ud fra en såkaldt 360° skabelon, der kan indbefatte selvevaluering, chefevaluering, kollega- og medarbejderevaluering samt evaluering fra eksterne.

Funktionalitet

Med Xafirs 360° lederevalueringsværktøj kan organisationen blandt andet:

 • Udvælge ønskede evalueringspersoner til f.eks. chef-, kollega- og medarbejderevaluering samt eventuel kundeevaluering
 • Opstille ønskede niveauer for sine lederes kompetencer
 • Evaluere kompetencer og lederadfærd fra flere forskellige vinkler og dermed skabe det bedste grundlag for en udviklingssamtale
 • Skabe et overblik over status på evalueringsprocessen
 • Opstille forslag til, hvad lederen bør hhv. fortsætte med, holde op med samt begynde på

Resultater

Når Xafirs 360° lederevalueringsværktøj anvendes som baggrund for en udviklingssamtale, giver dette en hel række fordele. En af fordelene er den repræsentativitet og kvalitet, som 360° evalueringen bidrager med til samtalen. Ligeledes tydeliggøres forskelle mellem lederens selvopfattelse og andres opfattelse af kompetenceniveauet.

Disse er værdifulde input til at kvalificere lederens udviklingssamtale yderligere. Fra centralt hold kan man følge op på de generelle tendenser for ledernes kompetenceniveauer og opstille udviklingsaktiviteter, der matcher disse og de individuelle vurderinger.

 • Kvalificering af den enkelte leders udviklingssamtale
 • Tydeliggørelse af ligheder og forskelle i egen og andres opfattelse af kompetenceniveauet
 • Et samlet overblik over ledelsesmæssige styrker og udviklingsområder i organisationen som helhed
 • Elektronisk adgang til detaljerede rapporter på både individuelt og overordnet plan
 • Faktuelt grundlag for såvel fælles som individuelle uddannelsesaktiviteter