Organisationsmåling

En organisationsanalyse med kobling af performance og udvalgte HR nøgletal

Xafir leverer

Xafir leverer fleksible softwareløsninger, der sikrer kunden en optimal it-understøttet ramme for processen.

Selve indholdet af undersøgelsen – herunder formulering af spørgerammer samt behandling af resultaterne – defineres og gennemføres af kunden selv (eller vha. eksterne konsulenter).

Xafir har flere samarbejdspartnere og vi hjælper gerne med at finde en passende konsulent.

Udfordring

 • Hvordan kan vi udfordre den årlige tilfredshedsmåling, så den giver større forretningsmæssig effekt?
 • Hvordan sikrer vi os viden om ledere og medarbejderes evne til at omsætte strategi til praksis?
 • Hvordan sikrer vi os, at medarbejdernes commitment til at omsætte strategi til handling øges?

Formål med analysen

Organisationsanalysen er en strategisk og resultatfokuseret del af en udviklingsproces med afsæt i en organisationsanalyse.

Analysen giver et solidt grundlag for at prioritere de indsatser, der skal løfte organisationens performance og sikre at handlinger og tiltag, som søsættes, har forretningsmæssig berettigelse.

Analysen afdækker niveauet på en række faktorer, som er centrale for organisationens resultatskabelse og beskæftiger sig med sammenhængen imellem hovedtemaerne:

Ledelse, Engagement og Performance, samt Forretningsresultater og Nøgletal.

Organisationsanalysen består af:

Analysen implementeres i Xafirs webbaserede værktøj bestående af:

 • 270-graders lederevaluering
 • Org.måling på engagement, trivsel, strategi og resultater
 • Identificering af HR nøgletal, der viser, hvordan enkelte områder 'performer'

Resultater fra disse elementer kobles efterfølgende i rapporter på flere niveauer.

Resultater

Analysen får sat følgende temaer på dagsordenen i hele organisationen:

1) egen adfærd, engagement og bidrag til strategi og teamet

2) forudsætninger og rammer herfor som f.eks. ledelse og kollegial støtte.

Derfor bliver efterfølgende opfølgning og udviklingstiltag i højere grad et fælles projekt mere end en feedback til ledelsen og en forventning om handling alene herfra blandt medarbejderne.

Man opnår blandt andet:

 • Ledelsesinformation på alle niveauer til at prioritere indsatser, som forbedrer organisationens resultater
 • Et grundlag for dialog og reflekterede handlinger på alle niveauer i organisationen
 • Indsigt i medarbejdernes engagement og commitment overfor mål og strategi
 • Feedback på ledelseskvaliteten individuelt og i organisationen som helhed
 • Øget fokus på performance og resultater