Survey

Xafir leverer

Xafir leverer fleksible softwareløsninger, der sikrer kunden en optimal it-understøttet ramme for processen.

Selve indholdet af undersøgelsen – herunder formulering af spørgerammer samt behandling af resultaterne – defineres og gennemføres af kunden selv (eller vha. eksterne konsulenter).

Xafir har flere samarbejdspartnere og vi hjælper gerne med at finde en passende konsulent.

Udfordring

 • Hvordan er stemningen blandt medarbejderne?
 • Hvordan tager vi temperaturen i organisationen?
 • Hvad er det der optager medarbejderne mest?
 • Hvad kan vi gøre for at sikre engagerede medarbejdere, der gør vores organisation til et bedre sted at arbejde?

Xafir Survey hjælper organisationer til nem og overskuelig gennemførelse af et bredt udvalg af de undersøgelser.

Eksempler på undersøgelser med Xafir Survey:

 • Medarbejdertilfredshedundersøgelse evt. kombineret med lederevaluering
 • Menings- eller temperaturmåling på hele eller dele af organisationen
 • Engagements- og trivselsmåling
 • Kundeundersøgelse

Med Xafir Survey kan man stille differentierede spørgsmål til forskellige respondenter og grupper. Undersøgelsen kan derved målrettes, så den opleves personlig for medarbejderne. De forskellige spørgsmål kan besvares ud fra forskellige skalaer eller skriftligt.

Funktionalitet

Med Xafir Survey kan du:

 • Opsætte en organisationsspecifik survey i eget layout
 • Oprette spørgeskemaer og knytte dem til medarbejdere, afdelinger eller hele organisationen
 • Sikre overskuelig gennemførelse af undersøgelser
 • Udsende invitationer samt påmindelser pr. mail
 • Sammenligne resultater med tidligere målinger
 • Generere rapporter til specifikke personer, afdelinger, eller hele organisationen
 • Få overblik over svarprocenter og resultater

Resultater

Resultaterne præsenteres i overskuelige rapporter, der genereres ud fra kundens ønsker til setup. Rapporterne inkluderer overskuelige grafiske opstillinger og inkluderer automatisk beregnede benchmarks, der kvalificerer undersøgelsen og synliggør styrker samt behov for indsats.

Resultaterne kan eksempelvis integreres med andre moduler fra Xafir - eksempelvis med det årlige MUS-forløb - og dermed være med til at, at alle medarbejdere forholder sig aktivt til resultatet og bidrager til løsningsmodeller.

Med Xafir Survey er det muligt at benchmarke i forhold til resultater fra tidligere år og dermed vise organisationens evne til at udvikle sit arbejdsmiljø.

Xafir kan i samarbejde med interne/eksterne konsulenter tilbyde spændende vinkler på opbygning af surveys, analyse, bearbejdning og præsentation af resultater, samt udarbejdelse af handlingsplaner.