Gå hele vejen med Xafir

Xafir har over 15 års erfaring i udvikling og implementering af enkle online HR-systemer sammen med kunderne. Som noget nyt kan Xafir nu tilbyde kunderne to produktveje at vælge imellem: 

Sympa HR

Til dig der ønsker at komme hurtigt igang med registrering, opdatering og præsentation af data i en fleksibel standardramme.

Xafir Performance Systems

Til dig der - udover HR-administrative systemer - ønsker at opbygge en løsning der tilpasses din organisations strategi, mål, udvikling og performancekultur.

Implementering

Ved alle implementeringer af Xafir løsninger, knyttes en HR-Systemkonsulent gennem hele projektet

 

Uddannelse og oplæring

Vi leverer intuitive og enkle løsninger, hvor superbrugere oplæres sideløbende med implementeringen. Yderligere oplæring af f.eks. nye ledere / administrativt personale / superbrugere kan til enhver tid aftales

 

Udvikling af strategi og værdier

Xafir løsninger fungerer bedst på baggrund af en klar strategi. De fleste organisationer har en formuleret strategi - dog kan det ofte være uhensigtsmæssigt med en opdatering eller operationalisering af strategien. Dette kan gennemføres i samarbejde med Xafir

 

Opbygning af kompetencekatalog

Mulighed for at indarbejde organisationens personlige og faglige kompetencer, som defineres på baggrund af organisationens strategi og værdier. Kompetencerne kan defineres i samarbejde med en konsulent, hvis der er behov for det

 

Træning i gennemførelse af udviklingssamtaler

 Effekten af udviklingssamtaler afhænger af, hvor god medarbejderens leder er som sparringspartner/coach. Såfremt der er behov for at forøge ledernes kompetence på dette felt, kan det ske i samarbejde med Xafir

 

Udvikling af HR-strategi

Xafir kan udgøre kernen i organisationens HR strategi, og vi kan hjælpe med udviklingen af denne. På den måde integreres løsningen med de øvrige HR aktiviteter til et samlet hele