Onboarding / Offboarding

 • Hvordan sikrer vi en god opstart for nye medarbjedere?
 • Hvordan administrerer vi enkelt udleverede effekter?
 • Hvordan kan vi effektivisere og sikre, at opgaverne løses til tiden?
 • Hvordan får vi et centralt overblik over hvert enkelt onboardingforløb?

Når en medarbejder ansættes, er der en række opgaver, der skal løses før, på og omkring første arbejdsdag. Der skal f.eks. bestilles computer, oprettes arbejdsplads, tildeles initialer, systemadgange og måske bestilles arbejdstøj, adgangskort og blomsterbuket. For nogen medarbejdere gælder ét og for andre noget andet. Et Onboarding system er et enkelt værktøj til at afhjælpe og effektivisere disse ofte tidskrævende processer. Onboarding sikrer, at virksomhedens opgaver løses rettidig, og at administrative data registreres.


Funktionalitet

 • Tildele og redigere individuelle onboardingprofiler
 • Udsende mails og påmindelser til ansvarlige
 • Angive opgavernes afhængigheder
 • Registrere udleverede effekter
 • Registrere udførte opgaver

Resultater

Onboarding bidrager til at sikre professionel håndtering af processer ved nyansættelser og skaber overblik over de enkelte onboardingforløb. Samtidig kan et system med fordel befordre en klar ansvarsfordeling i forhold til opgaver og sikre, at administrative data samles for senere brug.
Et vel gennemtænkt og gennemført HR-forløb i forbindelse med onboarding af virksomhedens nye medarbejder(e), vil medføre flere fordele til gavn for både medarbejder og virksomhed:

 • Fleksible, effektive og automatiserede forløb
 • Ressourceoptimeringer bredt i virksomheden
 • Rettidig bestilling af effekter og materiel til nyansatte
 • Minimering af fejl og dermed behageligere start for den nyansatte
 • Et professionelt afsæt for fremtidige offboardingforløb

Xafir Onboarding / Offboarding

Med Xafir Onboarding / Offboarding sikres, at intet bliver glemt i forbindelse med ind- eller udslusning af en medarbejder. Det er vigtigt, at både virksomhed og medarbejder starter og slutter samarbejdet på en positiv måde. Ud over at få tilbagelevet alle virksomhedens ressourcer kan virksomheden også spare en del kostbar tid ved at have forudbestemt og registreret ind- og udtrædelsesprocessen for nye medarbejdere.


Hent Xafir On-/Offboarding produktblad Kontakt os - og hør nærmere