Rekruttering

Rekruttering er en essentiel proces for virksomheder der skal udvide medarbejderstaben. Derfor kan det have stor betydning at finde det rigtige værktøj, der kan understøtte den administrative rekrutteringsproces, fra ansøger indsender ansøgning, fx via hjemmeside, til en ønsket kandidat ansættes.
Inden en rekrutteringsproces initieres, er der række udfordringer, som med fordel kan overvejes, for at sikre det mest optimale rekrutteringsforløb for både organisation og ansøgere:

 • Hvordan sikrer vi professionel håndtering af ansøgere?
 • Hvordan bevarer vi overblikket over rekrutteringsforløbet?
 • Hvordan frigør vi tid fra den administrative del af rekrutteringen?
 • Hvordan skaber vi os et godt image hos samtlige af vores ansøgere?

Redskaber til rekrutteringsprocessen

I et rekrutteringsforløb indgår mange delprocesser, som hver især har sin berettigelse og vigtighed for at komme så effektivt som muligt fra beslutning om nyansættelse til selve ansættelsen. Af et par eksempler kan herunder nævnes følgende:

 • Registrering af ansøgninger, CV samt anbefalinger, herunder også interne ansøgninger inklusiv persondata
 • Koordinering af hele rekrutteringsprocessen samt have det aktuelle overblik over indkaldte til samtale, afslag, sendte svar og ansættelser
 • Effektiv håndtering af mange ansøgninger, således den administrative ressource minimeres
 • Mulighed for at sende afslag til flere i én arbejdsgang
 • Arkivering af ansøgninger/ansøgere til senere brug eller historik

Resultatet af den gode rekrutteringsprocess

Med et stort antal ansøgere er der meget tid internt at spare på automatisering og effektivisering af rekrutteringsprocessen.
En professionel og effektiv håndtering af de mange ansøgere, med nøje udvalgt(e) værktøj(er) eller system(er), vil kunne bibringe en god oplevelse af virksomheden - også hos de mange, der ikke er blandt de heldige at gå videre i ansøgerfeltet.

Gevinsten ved det gode valg af HR rekrutteringssystem kan tilskrives ved nedenstående:

 • En bedre udnyttelse af medarbejdernes tidsforbrug
 • Et godt overblik over hele rekrutteringsforløbet
 • En professionel håndtering af ansøgere
 • Et bidrag til god ”employee branding”

Xafir Rekruttering

Xafir rekruttering er et system som kan anvendes som et selvstændigt værktøj, men kan også efter behov suppleres med andre Xafir produkter. Det benytter alle "best practices" indenfor HR Rekruttering, for at hjælpe din virksomhed med et optimalt rekrutteringsforløb. Foruden at tage højde for ovennævnte gode overvejelser og teknikker tilbyder Xafir Rekruttering også mulighed for:

 • Automatisk overførsel af data til Xafir Stamdata
 • Alle data samlet ét sted
 • Søge- og statistikmuligheder

Medarbejderen er fundet - hvad nu?

Efter underskrift af kontrakten med den nye medarbejder, er det næste step at få kørt den nye kollega ind i organisationen så hurtigt og gnidningsfrit som muligt. Vi skal simpelthen have medarbejdere "On board" i virksomheden, hvilket også er en HR proces (onboarding) i sig selv. Dette gælder ligeledes for offboarding (medarbejder, der forlader virksomheden), i tilfælde af, at der er en eksisterende medarbejder, som er igang med at blive udfaset i takt med den nye tiltræder.


Læs mere om Onboarding/Offboarding