Performance management

Udfordringer

 • Hvordan kan vi sikre, at den overordnede strategi implementeres i den daglige adfærd?
 • Hvordan kan vi være sikre på, at de ansattes jobmål understøtter strategien?
 • Hvordan kan vi skabe et overblik over, i hvilken grad de ansatte når deres mål?
 • Hvordan kan vi sikre, at alle ansatte kender deres egen rolle i realiseringen af den overordnede strategi?

Et af de mange anvendelsesområder for XPS er Xafirs Performance Management System. Overordnet bidrager XPS i denne sammenhæng til at sikre, at den overordnede strategi afspejler sig i de individuelle jobmål, som den enkelte medarbejder har. I kraft af dette kan den enkelte medarbejder dermed se sin egen rolle i, at bidrage til at organisationen opfylder sine overordnede mål.

Funktionalitet

Xafirs Performance Management System vil typisk indeholde følgende funktionalitet:

 • Tildeling af og opfølgning på strategiske jobmål for den enkelte medarbejder
 • Overblik over målopfyldelse på alle niveauer i organisationen
 • Vurdering af performance og potentiale, som en naturlig del af MUS-forløbet

Resultater

Et af de vigtigste resultater, som Xafirs Performance Management System skaber, er et overblik over, i hvilken grad enkeltpersoner og organisatoriske enheder bidrager til realiseringen af organisationens strategi. Dette giver en mulighed for at have en faktabaseret dialog om den enkeltes præstation samt koble løn, udviklingsmuligheder m.v. hertil. Når den enkelte ansattes rolle i realiseringen af den overordnede strategi bliver synliggjort - og der samtidig er en kobling mellem målopfyldelse og belønning - stiger motivationen for at nå jobmålene.

 • Klarhed for den enkelte om, hvordan vedkommende bidrager til, at den overordnede strategi lykkes
 • Større motivation hos medarbejderne til at nå jobmålene
 • Højere målopfyldelse
 • Sammenhæng mellem resultater og belønning