Kompetenceudviklingssystem

Udfordringer

 • Hvordan kan vi sikre os, at den enkelte medarbejder har de rigtige kompetencer i forhold til organisationens strategi?
 • Hvordan skaber vi os et overblik over organisationens samlede kompetenceudviklingsbehov?
 • Hvordan målretter vi bedst vores uddannelsesaktiviteter, så de understøtter den overordnede strategi?

Xafirs Kompetenceudviklingssystem er et værktøj, der understøtter vurdering og udvikling af organisationens kompetencer. Ud fra kompetenceprofiler og udviklingsplaner kan de samlede uddannelsesaktiviteter målrettes efter den overordnede strategi. Dette gøres med henblik på, at de enkelte kompetencer skal medvirke til opnåelsen af organisationens samlede mål.

Funktionalitet

Med Xafirs Kompetenceudviklingssystem kan man blandt andet:

 • Opstille kompetenceprofiler på baggrund af organisationens strategi
 • Evaluere medarbejderkompetencer
 • Skabe overblik over organisationens samlede udviklingsbehov
 • Tildele personlige og faglige kompetencer på organisatorisk-, afdelings- og individniveau.

Resultater

Xafirs Kompetenceudviklingssystem er meget mere end blot et registreringsværktøj. Det understøtter organisationens kompetenceudvikling i forhold til den overordnede strategi. Samtidig fordrer Xafirs Kompetenceudviklingssystem en målrettet anvendelse af uddannelsesbudgettet og sætter fokus på on-the-job læring. Samtidig giver et bedre overblik over alle de tilgængelige kompetencer i organisationen, et bedre beslutningsgrundlag, når uddannelsesbudgettet skal fordeles.

 • Bedre beslutningsgrundlag for målretning af uddannelsesaktiviteter
 • Større overblik over organisationens kompetencer og udviklingsbehov
 • Bedre udnyttelse af medarbejdernes potentiale
 • Bedre beslutningsgrundlag ved omrokeringer
 • Mere effektiv udnyttelse af uddannelsesbudgettet