Strategieksekvering

Udfordringer

 • Hvordan får vi strategien eksekveret?
 • Hvordan gør vi strategien operationel?
 • Hvordan kan medarbejderne se, hvad de skal bidrage med til organisationen?
 • Hvordan sikres fælles retning?

En virksomheds udfordring er ikke at beslutte en strategi, men at eksekvere den og sikre, at alle ansatte er bekendt med den og ved, hvad de hver især skal bidrage med. Ved at nedbryde strategien på en enkel og anvendelig måde, er det muligt for medarbejderen at se sin egen rolle i virksomheden.

Funktionalitet

Med Xafir Strategieksekvering kan man blandt andet:

 • Nedbryde strategien
 • Integrere strategien i hverdagen
 • Sikre strategieksekvering
 • Se, hvad den enkelte bidrager med til organi-sationen
 • Understøtte, at strategien afspejler sig i den daglige adfærd
 • Drøfte om strategien giver mening

Resultater

Xafir Strategieksekvering sikrer at strategien skaber værdi for virksomheden. Ved at nedbryde og integrere strategien i operationelle processer kan strategien eksekveres på en naturlig måde i hverdagen.

Med Xafir Strategieksekvering opnås:

 • Forventningsafstemning på alle niveauer
 • At nye mål i virksomheden knytter sig til den valgte strategi
 • At ressourcer allokeres til indsatsområder
 • At bonusordninger opbygges på baggrund af strategien
 • At udviklingsbudgetter fremmer fælles mål
 • At enhver kan se, hvad de bidrager med til organisationen

Xafir Strategieksekvering kan integreres i processer som MUS, Strategisk kompetenceudvikling samt Performance Management.