HR Performance

Udfordringer

 • Hvordan kan vi udvikle HR-/Personalefunktionen fra at være en administrativ funktion til at være en strategisk partner?
 • Hvordan kan vi være sikre på, at vores uddannelsesbudget bruges målrettet på det, der er relevant for organisationen?
 • Hvordan kan HR-/personalefunktionen prioritere sin udviklingsindsats på et faktuelt grundlag?

Xafirs HR Performance System er med til at udvikle HR-/personalefunktionen fra at være en administrativ funktion til at blive en strategisk partner for organisationens ledelse. XPS er med til at give et overblik, når der skal svares på svære spørgsmål som f.eks. hvor uddannelsesbudgettet bruges mest effektivt, hvilke afdelinger der generelt performer bedst og hvor de bedst kvalifi cerede medarbejdere sidder.

Funktionalitet

Xafirs HR Performance System vil typisk indeholde følgende funktionalitet:

 • Overblik over kompetenceniveau og uddannelsesbehov for alle enheder og afdelinger
 • Overblik over målopfyldelse på alle niveauer i organisationen
 • Benchmarking af performanceniveau for de forskellige afdelinger i organisationen
 • Generering af det datagrundlag, der er med til at sikre HR-funktionens egen performance.

Resultater

Xafirs HR Performance System giver det komplette overblik over målopfyldelse, kompetenceniveau og performance. Dette gør det muligt at målrette HR’s aktiviteter mere effektivt, da de ikke længere behøver at bygge på skøn og fornemmelser, men har et faktuelt grundlag. HR kan derfor blive mere strategisk i sin tilrettelæggelse af aktiviteter og skaber dermed typisk større nytteværdi for topledelsen i organisationen.

 • Bedre beslutningsgrundlag for målretning af HR’s aktiviteter
 • Større overblik over de menneskelige ressourcer
 • Større overblik over de enkelte afdelingers performance i forhold til hinanden
 • Højere strategisk værdi for HR-funktionen