Udviklingssamtaler

Udfordringer

 • Hvordan sikrer vi, at vores medarbejdersamtaler gennemføres systematisk og på et ensartet grundlag?
 • Hvordan får vi overblik over hvilke kompetencer, vores medarbejdere er i besiddelse af?
 • Hvordan sikrer vi, at der fi ndes udviklingsplaner for alle medarbejdere i hele organisationen?
 • Hvordan sikrer vi, at vores ledere har de rette forudsætninger for og værktøjer til at afholde effektive medarbejdersamtaler?

Xafirs Medarbejdersamtalesystem sikrer, at medarbejdersamtalerne gennemføres systematisk, på et ensartet grundlag og med fokus på organisationens strategiske mål. Systemet understøtter medarbejdersamtaleprocessen fra forberedelse til evaluering, og guider brugeren sikkert igennem hele forløbet, med opstilling af udviklingsplaner og udarbejdelse af samtaledokumentation.

Funktionalitet

Xafirs Medarbejdersamtalesystem vil typisk indeholde følgende funktionalitet:

 • Generering af forberedelses- og dokumentationsmateriale for hver samtale
 • Opstilling af individuelle mål og udviklingsplan for hver enkelt medarbejder
 • Identifikation af uddannelsesbehov

Resultater

Xafirs Medarbejdersamtalesystem sikrer en høj kvalitet i afholdelsen af MUS og giver samtidig et ensartet udgangspunkt for samtaleforløbene. En god forberedelse er afgørende for at skabe en god dialog og åbenhed i samtalerne, hvilket fordrer en stærkere sammenhæng mellem mål, udvikling og belønning. Samtidig giver et godt forberedelsesmateriale mere konkrete samtaler, hvor den enkelte medarbejders udvikling er i fokus.

 • Høj kvalitet og systematisk gennemførelse af medarbejdersamtalerne
 • Overblik over gennemførelse af medarbejdersamtalerne på alle niveauer i organisationen
 • Høj ensartet kvalitet i medarbejdernes kompetenceevalueringer og udviklingsplaner
 • Stærk sammenhæng mellem mål, udvikling og belønning og dermed høj commitment hos medarbejderne