Xafir Performance Systems

Tilpasset kundens behov

Xafir Performance Systems er tilpasset kundens behov. Udover funktionalitet, tilpasses sprogbrug og farvevalg. På den måde bliver systemet hurtigere opfattet som virksomhedens eget, og integreres derfor lettere i de eksisterende arbejdsgange.

Enkelt design, der understøtter en proces

Selve interaktionen med systemerne er designet efter den proces, de understøtter. Systemets kompleksitet og udformning er derved bestemt af hensynet til, hvad der gavner målet med systemet. Systemerne er enkle, flowstyrede, intuitive og uden overflødig funktionalitet.

Strategisk forankring

Når Xafir gennemfører løsninger inden for strategisk kompetenceudvikling eller performance management, er projektet strategisk funderet og systemet ikke målet i sig selv, men derimod et middel, der bidrager til, at organisationen når sine mål.

I menuen findes nærmere information omkring de enkelte produkter indenfor hvert områderne: