Fra strategi til daglig adfærd gennem XPS på Aalborg Portland

Baggrund

Som mange andre virksomheder anerkender Aalborg Portland A/S, at virksomhedens samlede evne til at skabe resultater i høj grad afhænger i én ting: den menneskelige faktor. En meget væsentlig forudsætning for, at alle medarbejdere yder en toppræstation, er effekten af den samlede ledelsesmæssige kompetence. I en koncern som Aalborg Portland Gruppen gælder dette på det strategiske, taktiske og operationelle plan. Aalborg Portlands topledelse besluttede derfor i midten af 2001 at igangsætte to vigtige udviklingsprojekter med det formål at kortlægge, synliggøre og udvikle Aalborg Portland Gruppens kompetencer. Dette gælder for følgende to områder:

  • Ledelsesmæssige kompetenceprofiler for henholdsvis topledelse, chefer og arbejdsledere
  • Synlige faglige og personlige kompetenceprofiler for alle

Målet er at synliggøre og konkretisere behovet for kompetenceudvikling i koncernen. Dette kræver et større koordineret forberedelsesarbejde som efterfølgende virker som ramme for den decentralt forankrede udviklingsproces. I perioden 2001-2002 har alle ledere i Aalborg Portland gennemgået en 360-graders lederevaluering to gange med et års mellemrum, udarbejdet en personlig kompetenceudviklingsplan og gennemført kompetenceudvikling på jobbet. Resultaterne af dette arbejde viser forbedringer af den ledelsesmæssige kompetence på alle tre ledelsesniveauer.

Kvalificering af PU-samtalen gennem XPS

De faglige og personlige kompetenceprofiler synliggøres og udvikles i forbindelse med den PU-samtale, som alle gennemfører mindst en gang årligt, og baseres på medarbejderens og dennes nærmeste leders vurdering af nuværende og ønsket kompetenceniveau. For at understøtte dette arbejde og sætte kompetenceudvikling ind i en strategisk ramme bruger Aalborg Portland Xafirs XPS system. Grundlæggende får virksomheden det, den fokuserer på. Hvis man vil realisere de overordnede mål og strategier, må man derfor sikre, at der fokuseres på dette i personaleudviklingssamtalerne og dermed i det daglige arbejde. XPS systemet hjælper lederen og medarbejderen igennem en effektfuld proces omkring udviklingssamtalen. Der er fokus på at synliggøre og bearbejde de parametre, der er mest betydningsfulde for Aalborg Portlands overordnede mål. Det gælder primært sammenhængene mellem kompetenceudvikling, personlige mål og resultater, vurdering af potentiale og den enkeltes lønudvikling. Herudover styrker XPS HR funktionens arbejde ved at skabe overblik over og give vigtige informationer vedrørende kompetenceudvikling, mål- og resultatopfyldelse for enkeltpersoner og organisatoriske enheder. Det giver HR mulighed for at få en faktabaseret dialog med afdelingerne om udvikling. Uden dette overblik var vi nødt til i højere grad at prioritere HRs indsats på baggrund af fornemmelser. Overblikket giver også mulighed for at være mere proaktiv og opsøgende fra HRs side. Samtidig kan vi gennem XPS synliggøre HRs værdi for organisationen. For Aalborg Portland har det været vigtigt at vælge et system, der kan tilpasses den proces, som vi har omkring vores PU-samtaler. På den måde kan vi holde fast ved den proces, som vi har udviklet ud fra vores særlige situation. Endvidere er det vigtigt, at XPS kan fremstå som et Aalborg Portland system overfor brugeren (internt hedder det derfor ikke XPS!). Det har betydning for den generelle commitment til systemet. Endelig er det afgørende, at systemet er enkelt, brugervenligt og uproblematisk at bruge for både ledere/medarbejdere og HR funktionen. Aalborg Portland deltager i den løbende udvikling af XPS systemet. Vi anser systemet og processerne omkring det som et vigtigt element i vores HR-strategi. Systemet kan ikke i sig selv skabe udvikling. Men det kan støtte og målrette den udvikling, som igangsættes af vores dygtige ledere og af HR funktionen. Vi kan anbefale XPS til andre, der ønsker at kvalificere personaleudviklingssamtalerne og skabe sammenhænge mellem kompetenceudvikling, personlig resultat- og målopfølgning samt lønfastsættelsen.

Anders Thorup - Underdirektør - Personale og Organisation - Aalborg Portland A/S