Strategisk kompetenceudvikling på senior- og sundhedsområdet

Udfordringerne i en forandringstid

Kolding Kommunes senior- og sundhedsområde har de seneste år gennemgået en række forandringer, der stiller store krav til udviklingen af såvel organisationen som medarbejderne. Et stigende antal ældre borgere kombineret med et vanskeligere rekrutteringsgrundlag inden for branchen har tilsammen givet en væsentlig udfordring til fastholdelse og kompetenceudvikling af medarbejderne. Medarbejderne og lederne på senior- og sundhedsområdet – i alt ca. 2.000 personer – udgør en meget vigtig faktor, når man ønsker at opbygge en organisatorisk kompetence til kontinuerlig og koordineret udvikling. Ved at tilbyde medarbejdere kompetenceudvikling vil senior- og sundhedsområdet sikre sig, at det har en kompetent og engageret arbejdsstyrke, der er rustet til at imødegå forandringer og udfordringer. Set fra medarbejderens side kan kompetenceudvikling være medvirkende til at sikre gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Fra organisationens side sikres det, at kompetenceudviklingen er forankret i strategien, og at alle arbejder mod de samme mål.

Xafir værktøjerne

Senior- og sundhedsområdet i Kolding Kommune har valgt Xafirs 360° lederevalueringsværktøj XLS og kompetenceevalueringsværktøjet XPS til medarbejderudviklingssamtaler. På den ledelsesmæssige side sikrer XLS, at lederne får en grundig og nuanceret evaluering, der skaber et solidt grundlag for den enkelte leders personlige udvikling. Samtidig sættes lederen i stand til løbende at håndtere egne og organisatoriske mål, krav og udfordringer. Medarbejderne på senior- og sundhedsområdet gennemgår medarbejderudviklingssamtaler ved hjælp af Xafirs værktøj XPS. Værktøjet hjælper leder og medarbejder til at opstille individuelle mål og konkrete udviklings- og uddannelsesplaner for hver enkelt medarbejder. Værktøjet giver et overblik over organisationens samlede kompetencer og sikrer en stærk sammenhæng mellem mål og udvikling. Xafirs systemer hjælper således med at skabe sammenhæng mellem den overordnede strategi og den daglige adfærd hos de ansatte på senior- og sundhedsområdet. Strategisk kompetenceudvikling hjælper til at manøvrere supertankeren Leder af Uddannelse og HR i Kolding Kommune, Dorte Jørgensen, fortæller, at Xafirs værktøjer er med til at skabe kultur, give ejerskab og højne den faglige bevidsthed i organisationen. ”Vores organisation er som en kæmpestor supertanker. For at manøvrere supertankeren skal der være en klar strategi og nogle klare mål. Med MUS-værktøjet er kompetenceudviklingen ikke tilfældig, men strategisk forankret. Udover at være et kompetenceudviklingsværktøj for den enkelte, er det også et ledelsesværktøj. Som leder får man et overblik over, hvor man mest hensigtsmæssigt kan bruge sine kræfter,” forklarer Dorte Jørgensen. ”Det er vores mål, at Xafirs systemer også kan være med til at give os et overblik over, hvordan vi bedst optimerer udnyttelsen af vores uddannelsesbudget”.

Dorte Jørgensen - Leder af Uddannelse og HR - Kolding Kommune