Xafir bliver en del af ProInfo

IT-huset ProInfo og HR-system leverandøren Xafir, begge datterselskaber i holdingselskabet ProHolding, har 1. juli 2017 sammenlagt aktiviteterne i ProInfo. Med sammenlægningen ønsker begge virksomheder under ProInfo-navnet at etablere et stærkt, udviklingsorienteret og alsidigt IT-hus med en bred vifte af ydelser og speciale områder, som gør det muligt for mindre og mellemstore virksomheder at samle IT-behovene hos én IT-leverandør.

Som led i vores strategi for at videreudvikle ProInfo som et stærkt og fremtidsorienteret IT-hus har vi besluttet at intensivere samarbejdet med Sympa (www.sympa.com). Allerede nu tilbyder vi Sympas komplette HR system (Sympa HR), og vi er stolte af at være Sympas primære partner i Danmark. Dette samarbejde vil vi nu styrke og udbygge, til gavn for vores kunder.

Med hensyn til de nuværende kunder får sammenlægningen ingen betydning. Alt fortsætter som hidtil. Der vil blot stå ProInfo i stedet for Xafir på brevpapiret. På lidt længere sigt vil sammenlægningen imidlertid give en række nye muligheder, som vi glæder os til at præsentere for nuværende og fremtidige kunder.

Læs mere om sammenlægningen her: https://www.proinfo.dk/nye-it-kompetenceomraader-proinfo/