Xafir HR-systemer

Strategisk forankring

Xafirs ydelser er alle kendetegnet ved, at de meget præcist og konkret støtter organisationens strategiske mål. Når Xafir gennemfører projekter inden for kompetenceudvikling eller vidensdeling, er projektet derfor ikke målet i sig selv, men derimod et middel, der bidrager til, at organisationen når sine mål.

Tilpasset kundens behov

Xafir leverer systemer, der er grundigt tilpasset kundens behov, og som samtidig bygger på velafprøvet kerneteknologi. Udover at være tilpasset i forhold til den nødvendige funktionalitet, tilpasses ligeledes sprogbrug og farvevalg. På den måde bliver systemet hurtigere opfattet som virksomhedens eget, og integreres derfor lettere i de eksisterende arbejdsgange.

Design, der understøtter en proces

Xafirs systemer er ikke blot avancerede registreringssystemer. Selve interaktionen med systemerne er designet efter den proces, de skal understøtte. Dette betyder, at brugeren bliver taget ved hånden og kun skal tage stilling til de ting, der er relevante i forhold til processen nu og her. Teknikkens kompleksitet og udformning er derved fuldt ud bestemt af hensynet til, hvad der gavner udviklingsprocessen mest muligt.

Enkelt og brugervenligt design

Xafir leverer enkle HR-systemer, der fungerer i praksis. Brugeren forvirres altså ikke af overflødig og forstyrrende funktionalitet. Alle skærmbilleder er desuden udstyret med en informativ hjælpetekst, så brugeren aldrig er i tvivl om, hvordan næste trin skal udføres. Derudover er selve interaktionen designet til at være så intuitiv som muligt.